PODWIJANIE/WYPACZANIE

Jest kilka przyczyn, które mogą powodować podwijanie/wypaczanie wydruku – u źródła problemu leżą zazwyczaj temperatury.

Co sprawia, że wydruk zaczyna się podwijać? Podczas chłodzeniu materiału działają na niego różne siły, które mogą powodować jego niewielkie kurczenie. Jeśli siły te przekroczą siłę adhezji modelu do stołu, to zaczyna się on podwijać i/lub podnosić z powierzchni druku. Zazwyczaj czym wyższa jest różnica temperatur między wydrukiem a otoczeniem, tym większe podwijanie.

 

Jak naprawić/zapobiec podwijaniu:

Upewnij się, że drukarka pracuje w ciepłym pomieszczeniu, ze stabilną temperaturą, lub zamknij ją w obudowie. Nagłe powiewy chłodnego powietrza (np. z otwartego okna) lub przeciągi mogą powodować ten problem.

Pamiętaj, że niektóre materiały wykazują wyższą lub niższą podatność na wypaczanie – np. ABS ma bardzo dużą skłonność do tego, dlatego najlepiej jest drukować go w obudowie. Jeśli musisz drukować ABS bez obudowy, to upewnij się, że chłodzenie wydruku jest wyłączone, a pokój ma stabilną temperaturę.

Kolejną przyczyną podwijania może być słabe przyleganie pierwszej warstwy. Jeśli często go doświadczasz, to powtórz Kalibrację Pierwszej Warstwy i sprawdź wartość Live Z. Rozważ również użycie obramowania („brim”) w PrusaSlicer, która spowoduje dodanie kilku obrysów okalających pierwszą warstwę modelu, zwiększając jego powierzchnię styku i adhezję.

Każdy materiał wymaga innej techniki.

Każdy materiał wymaga innej techniki zapobiegającej podwijaniu się wydruku, więc wypróbuj różnych ustawień dobieranych indywidualnie do filamentu.

Dodaj mały obiekt do pierwszych warstw.

Jeśli drukujesz pojedynczy model, który jest podatny na podnoszenie ze stołu, to może pomóc Ci dodanie kilku małych elementów (np. dysków) w obszarze, który podwija się. Element powinien być wysoki tylko na kilka warstw, aby łatwo można było go usunąć. Dużo wygodniejszym wyjściem jest jednak dodanie brim-u.

Użyj obramowania („brim”)

Aby wspomóc przywieranie pierwszej warstwy, użyj funkcji obramowania („brim”). Zwiększa ona powierzchnię styku wydruku ze stołem, co zmniejsza jego podatność na podwijanie się.