v1.1 MK3S/MK2.5S Multi Material 2S (7. lutego 2020)

 • Rozdział 7.1 (Kalibracja czujnika filamentu IR) - aktualizacja
 • Rozdział 9.2 (Ustawianie kolorów) - aktualizacja
 • Niewielkie aktualizacje związane z wersjami firmware

v1.01 MINI (23. stycznia 2020)

 • Zaktualizowano Rozdział 10.12 o ilustracje i dodatkowe szczegóły
 • Ulepszony design
 • Wersja początkowa dla języka czeskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, polskiego i hiszpańskiego

v1.03 SL1 (6. września 2019)

 • Zaktualizowano, aby zapewnić zgodność ze zmianami w najnowszej wersji firmware 1.2.0

v3.11 MK3S (20. maja 2019)

 • Aktualizacje związane z PrusaSlicer
 • Aktualizacja rozdziałów opisujących płyty stalowe
 • Aktualizacja rozdziału o materiałach
 • Aktualizacje bazujące na firmware 3.7.0 i wyższych (poziomowanie stołu wg siatki)
 • Dodano rozdział "Modelowanie pod druk 3D"

v3.04 MK3 (30. października 2018)

 • Ładowanie filamentu (aktualizacja rozdziału)
 • Ekran LCD (aktualizacja rozdziału)
 • Ustawienia brzęczyka (nowy rozdział)
 • Ustawienia językowe (nowy rozdział)
 • MMU 2.0 (nowy rozdział)
 • Slic3r PE (aktualizacja rozdziału)
 • Czujnik filamentu (aktualizacja rozdziału)
 • Aktualizowanie firmware (aktualizacja rozdziału)
 • Korekcja liniowa (nowy rozdział)

v1.0 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (30. sierpnia 2018)

 • Pierwsze wydanie dla MMU 2.0

v3.03 MK3 (31. maja 2018)

 • Dodano rozdział "Komunikaty o błędach" (Rozdział 14)
 • Zaktualizowano instrukcję wymiany dyszy
 • Aktualizacja firmware do wersji 3.2.1 (Linear Advance, wyłącznik czasowy, zabezpieczenie przed przeciążeniem osi Z)
 • Nowe ilustracje (płyta stalowa, pierwsza warstwa)

v1.05 MK2 (16. października 2016)

 • Zmiany przygotowania powierzchni PEI
 • ulepszenia procedur kalibracji i konieczności jej powtórzenia
 • jak zmienić filament podczas druku
 • nitka dentystyczna do ściągania wydruków
 • częściowy i pełny reset ustawień fabrycznych
 • aktualizacja firmware