v2.3.3 MK3S & MK3S+MINI & MINI+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (20. lipca 2021)

 • PrusaSlicer 2.3.3
  • Patch - poprawka błędu w obsłudze projektów FDM multi-material i plików konfiguracyjnych

v2.3.2 MK3S & MK3S+MINI & MINI+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (8. lipca 2021)

 • Wsparcie dla Original Prusa SL1S SPEED oraz CW1S
 • Nowy PrusaSlicer 2.3.2
  • Wsparcie dla Original Prusa SL1S SPEED
  • Aktualizator firmware do Original Prusa CW1S
  • Wsparcie nowego rodzaju serwera druku - PrusaLink
  • Poprawki Asystenta Instalacji
  • Gładsza powierzchnia wypełnienia monotonicznego
  • Obsługa kompatybilności konfiguracji w przód
  • Poprawki błędów

v2.3.1 MK3S & MK3S+MINI & MINI+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (19. kwietnia 2021)

 • Nowy PrusaSlicer 2.3.1
  • Uniwersalny build dla OSX, wsparcie dla układów Apple Silicon
  • Wsparcie dla Chrome OS
  • Nowe profile dla drukarek innych producentów
  • Poprawki bezpieczeństwa
  • Poprawki błędów znalezionych w PrusaSlicer 2.3.0

v2.3.0 MK3S & MK3S+MINI & MINI+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (11. stycznia 2021)

v2.2.9.1 MK3S & MK3S+MINI & MINI+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (23. marca 2020)

 • PrusaSlicer w wersji 2.2.0 (YouTube video)
  • Drążenie modeli pod SLA
  • Dołączone profile dla drukarek innych producentów
  • Automatyczna zmienna wysokość warstwy
  • Zapis na SD/USB, bezpieczne odłączanie sprzętu
  • Miniaturki 3MF
  • Adaptacyjna kompensacja "stopy słonia"
  • Dodawanie pauzy / własnego G-codu na wybranej warstwie
  • ColorPrint dla MMU2
 • Aktualizacja przykładowych plików G-Code dla Original Prusa MINI
 • Aktualizacja przykładowych plików G-Code dla Original Prusa MK3/S

v2.2.9 MK3S & MK3S+MINI & MINI+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (10. grudnia 2019)

 • Obsługa Original Prusa MINI
 • Dodano modele testowe dla Original Prusa MINI
 • Dodano PrusaSlicer 2.1.1
  • Drobna aktualizacja PrusaSlicer 2.1.0 dodająca drukarkę Original Prusa MINI do Asystenta instalacji
  • Dodano generowanie podglądu stołu 3D, który jest eksportowany wraz z G-code do wyświetlania na ekranie MINI

v2.2.8 MK3S & MK3S+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (4. października 2019)

 • Improved detection of 32/64-bit Windows systems
 • Fixed localization files for PrusaSlicer (Windows systems)
 • Includes Visual C++ redist for old Windows versions
 • macOS Catalina 10.15 news
 • Included PrusaSlicer 2.1.0
  • Read more about new features of PrusaSlicer in our article and check out the video!
  • Undo/Redo
  • Height range modifiers
  • SLA pad around object
  • Perspective camera
  • Color change time estimate
  • Toolpath export as OBJ
  • Custom print bed models

v2.2.7 MK3S & MK3S+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (16. września 2019)

 • Zawiera PrusaSlicer 2.1.0
  • Dowiedz się więcej o nowych opcjach PrusaSlicer z naszego artykułu i obejrzyj wideo!
  • Cofanie/Powtarzanie
  • Modyfikatory zakresu wysokości
  • Podkładka SLA wokół modelu
  • Widok perspektywiczny
  • Szacunkowy czas do zmiany koloru
  • Eksport ścieżek narzędzi jako OBJ
  • Własne modele wizualizacji stołu

v2.2.6 MK3S & MK3S+MK2.5SSL1 & SL1S SPEEDCW1 & CW1SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (20. maja 2019)

 • Dodano PrusaSlicer 2.0.0
 • Obsługa SL1 + modele testowe
 • Sterowniki dla CW1
 • Usunięto PrusaControl
 • Usunięto ColorPrint (jest teraz zintegrowany z PrusaSlicer)
 • Instalacja PrusaSlicer nie usunie profili Slic3ra PE! Przeczytaj artykuł o transferowaniu profili.

v2.2.5 MK3S & MK3S+MK2.5SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (22. marca 2019)

Hotfix: A new digital signature added

v2.2.4 MK3S & MK3S+MK2.5SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (13. marca 2019)

 • Hotfix: EV Code Signing Certificate temporarily disabled

v2.2.3 MK3S & MK3S+MK2.5SMK3MK2.5MK3S+/MK2.5S Multi Material 2SMK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (12. lutego 2019)

 • Support for MK2.5S, MK3S and MMU2S (sample objects)
 • New Slic3r PE 1.41.3
  • Printer profiles for new printer variants - MK2.5S, MK3S, MMU2S
  • Updated Configuration Wizard (Assistant) GUI

v2.2.1 MK3MK2.5MK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (27. października 2018)

 • Slic3r 1.41.1
  • Własne podpory - blokowanie i wymuszanie podpór przez "modifier meshes"
  • Zwiększona jakość podpór
  • poprawki i ulepszenia dla Multi Material
  • Poprawki błędów - poniżej pełna lista zmian
 • MK2.5 MMU2 Support
 • MK2.5 MMU2 G-codes
 • Added a link to New User Guides at the end of the installation

v2.2.0 MK3MK2.5MK3/MK2.5 Multi Material 2.0MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (30. sierpnia 2018)

 • Nowe modele przykładowe dla MMU 2.0
 • Nowy Slic3r PE v1.41.0
  • Multi Material 2.0 upgrade support
  • Czyszczenie na wypełnieniu i/lub na modelu
  • Ulepszone rozmieszczanie obiektów na stole
  • Dokładne obliczanie czasu druku dla trybu Stealth
  • Dodano funkcję "Czas pozostały do końca" (wymagane firmware w wersji 3.3.0 lub wyższej)
  • Obracanie i skalowanie modelu
  • Poprawiono wykrywanie modeli poza polem roboczym
  • Ulepszono wieżę czyszczącą

v2.1.8 MK3MK2.5MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (5. lipca 2018)

 • Nowa wersja G-kodu dla żaby z przykładowych modeli
 • Nowy Slic3r PE v1.40.1
  • Rozszerzenie o aktualizator firmware dla MK3 (pozwala na flashowanie firmware 3.3.0 i wyższych ze wsparciem dla języków CZ, IT, DE, PL, i ES)
  • Wyświetlanie obrazu powierzchni druku dla MK2 i MK3
  • Wsparcie dla usługi naprawczej plików STL NetFabb dla Windows 10
  • Lepsza integracja z OctoPrint
  • Ulepszone ładowanie plików AMF
  • Poprawki błędów (pełna lista zmian na Github)

v2.1.7 MK3MK2.5MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (14. czerwca 2018)

 • Aktualizator firmware zintegrowany ze Slic3r PE
 • Usunięto aplikację ColorPrint (zastąpiona wersją online/przeglądarkową)
 • Slic3r zaktualizowano do wersji 1.40.0 (ważna aktualizacja)
  • Ulepszony podgląd G-code
  • Automatyczne pobieranie zestawów ustawień
  • Usunięto ikony drukarek. Nowe zarządzenie ustawieniami dla wszystkich drukarek i nowy Asystent konfiguracji
  • Ulepszono wsparcie dla Multi Material
  • Pełna lokalizacja w 7 językach (czeskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim, hiszpańskim i ukraińskim)
  • Wykrywanie modeli niemieszczących się w polu roboczym
  • Wypełnienie gyroidalne
  • Wsparcie dla formatów 3MF, kompresja AMF
  • I wiele więcej (zobacz listę zmian na GitHub poniżej)

v2.1.6 MK3MK2.5MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (29. maja 2018)

 • Improved sample G-codes for MK3
 • Firmware version info updated in MK3 settings in Slic3r PE

v2.1.5 MK3MK2.5MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (8. maja 2018)

 • Updated Windows installer
 • Slic3r PE updated to 1.39.2 with new slowdown cooling logic improving print quality of smaller objects.