WYDRUK JEST KRZYWY / ZDEFORMOWANY

Krzywy/zdeformowany wydruk jest zazwyczaj spowodowany luźnymi śrubami – może to być czarne pokrętło na wsporniku i/lub śruby zbiornika.

Rozwiązanie: Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo skalibrowana, dokręć czarne pokrętło na wsporniku platformy oraz obydwie śruby zbiornika na żywicę z taką samą siłą.