PRZESUNIĘCIE WARSTW

< Back to 3D PRINT QUALITY TROUBLESHOOTING GUIDE

Niektóre z błędów podczas druku 3D, takie jak np. przesuwanie warstw, mogą być powodowane przez wiele czynników. Jak widać na ilustracji, mamy tu do czynienia z przesunięciem warstwy zarówno w osi X, jak i Y. Istnieje kilka sposobów naprawienia, jak i zapobiegania temu.

Jest to zazwyczaj związane z nieprawidłowościami w ruchu osi X i/lub Y, powodującymi niechciane przesunięcie głowicy ekstrudera w trakcie druku. Aby odnaleźć przyczynę, niezbędne jest rozpoznanie osi, w której następuję przesunięcie warstw. Spójrz na 3 ilustracje poniżej, obrazujące różne rodzaje przesunięcia warstw. Odnalezienie przyczyny odbywa się tak samo dla każdej z osi.

 

ZAPOBIEGANIE PRZESUNIĘCIOM WARSTW:

Sprawdź tryb pracy drukarki. Dla wydruków cięższych niż 200-300g lub skomplikowanych geometrii, zalecamy użycie trybu normalnego. Możesz zmienić tryb z menu LCD – Ustawienia – Tryb. Pamiętaj, że w trybie „Stealth” wyłączone jest wykrywanie zderzeń.

Sprawdź paski na osiach X i Y. Upewnij się, że są prawidłowo naciągnięte. Powinny wydawać dźwięk niskiej, basowej nuty przy pociągnięciu jak za strunę. Jeśli są luźne, to odszukaj w instrukcji montażu rozdziału o ich napinaniu.

SPRAWDŹ KÓŁKA ZĘBATE NA OSIACH X I Y. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KÓŁKA ZAMONTOWANE NA WAŁKACH SILNIKA SĄ DOKRĘCONE, A KÓŁKA NA UCHWYTACH PO PRZECIWNEJ STRONIE MOGĄ SIĘ SWOBODNIE OBRACAĆ. LUŹNE KÓŁKO ZAZWYCZAJ POWODUJE PRZESUWANIE WARSTW W FORMIE SCHODÓW. WAŁKI SILNIKÓW MAJĄ PŁASKIE CZĘŚCI – SPRAWDŹ, CZY WKRĘT DOCISKOWY OPIERA SIĘ PEWNIE O PŁASKĄ CZĘŚĆ I CZY KÓŁKO NIE ZMIENIA SWOJEJ POZYCJI. OBYDWA WKRĘTY MUSZĄ BYĆ DOKRĘCONE, ALE JEDEN Z NICH MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA PŁASKIEJ CZĘŚCI WAŁKA.

Obydwa kółka na osi powinny znajdować się w linii, co znaczy, że kółko na silniku musi być odpowiednio wycentrowane.

Sprawdź również, czy nic nie blokuje ruchu osi – to znaczy, czy żadna przeszkoda nie znajduje się na wałkach, oraz czy pozostałości poprzednich wydruków nie znajdują się w okolicach pasków (szczególnie w okolicy silnika osi Y). Więcej o utrzymaniu i konserwacji drukarki znajdziesz w tym artykule.

Inną przeszkodą mogą być opaski zaciskowe lub elementy wiązki przewodów ekstrudera zamocowane w sposób inny niż opisany w instrukcji. Jeśli przewody ekstrudera dotykają ramy przed ekstruderem podczas bazowania osi (przy MK3) lub zanim aktywowana zostanie krańcówka (przy MK2/s i MK2.5), to drukarka wykryje niedokładność pozycjonowania. Zobacz poniższą ilustrację, aby upewnić się, że przewody są poprowadzone w odpowiedni sposób.

Więcej o utrzymaniu i konserwacji drukarki znajdziesz w tym artykule i w tym przewodniku.

Zweryfikuj również, czy pręty liniowe nie są zarysowane i czy łożyska są odpowiednio nasmarowane. Według naszych testerów, najlepszym środkiem smarnym jest jednolity, ciekły smar z dodatkiem litu, taki jak np. GLEIT-µ HF 400. Innym sprawdzonym środkiem jest Mogul LV 2-EP. Generalnie rzecz biorąc, Superlube lub podobny, uniwersalny środek smarny sprawdzi się dobrze.

Sprawdź naciągnięcie pasków – jeśli masz MK3, to ich status możesz sprawdzić w menu LCD – Wsparcie – Stan pasków. Wartości nie powinny być niższe niż 240 i wyższe niż 300, ale nie ma stałej, idealnej wartości. Liczby te nie przedstawiają żadnej konkretnej miary i powinny stanowić jedynie ogólną wskazówkę.

  • Jeśli wartość wyświetlana jest poniżej (lub blisko) 240, to pasek musi zostać poluzowany.
  • Jeśli wartość wyświetlana jest wyższa (lub blisko) 300, to pasek musi zostać naciągnięty.
  • Wartości te są aktualizowane za każdym razem, gdy drukarka przejdzie Selftest.

Modele MK2.5, MK2/S i starsze nie mają funkcji wyświetlania stanu pasków. Wskazówką, jakiej możemy w tym przypadku udzielić, jest naciągnięcie paska tak, aby przy pociągnięciu jak za strunę wydawał dźwięk niskiej, basowej nuty. Powinno być możliwe ściśnięcie go tak, aby górny i dolny przebieg zetknęły się ze sobą, ale z lekkim oporem.

Paski mogą rozciągać się i zluźniać wraz z upływem czasu lub podczas transportu (w przypadku zmontowanych drukarek).

Skomplikowane geometrie, modele z dużymi zwisami itp. są generalnie trudniejsze w druku. Zwisy mogą podwijać się w trakcie pracy i zahaczać o dyszę. Aby temu zapobiec, możesz przeciąć model na kilka elementów (zobacz nasz artykuł o przecinaniu modeli STL). Możesz również zwiększyć prędkość wentylatora druku lub zwiększyć parametr Z-hop w sekcji Ustawienia Drukarki – Ekstruder 1.

słabe mosty i podwijanie

Nic z powyższych nie rozwiązało mojego problemu

Nie martw się, przynajmniej Twoja drukarka przeszła przegląd najważniejszych elementów, a Ty masz pewność, że są OK. Spróbuj wydrukować któryś z plików G-code, które były dołączone na karcie SD. Jeśli zostały usunięte, to spróbuj tych, jeśli masz MK3 lub tych, jeśli masz MK2.5 lub MK2/S.

Modele ze zwisami są generalnie trudniejsze w druku. Zwisy mogą podwijać się w trakcie i zahaczać o dyszę. To samo może zdarzyć się w pewnych przypadkach, gdy wybierzesz zbyt niską gęstość wypełnienia podczas cięcia modelu.

Możesz również spróbować wyłączyć wykrywanie zderzeń (menu LCD – Ustawienia – Wykr. zderzeń [wł/wył] lub podczas druku z menu Strojenie – Wykrywanie zderzeń). Zazwyczaj pomaga również zmniejszenie prędkości druku (w PrusaSlicer lub przy pomocy pokrętła podczas drukowania – obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).