ROZDZIELANIE WARSTW

Łatwo można odróżnić rozdzielanie (pękanie) warstw od ich braku. Pękające warstwy charakteryzuje czysta linia „cięcia”, która podwija się lub wygina w górę.

Rozdzielanie warstw ma miejsce, gdy na wydruk działają siły powodowane przez nierównomierne chłodzenie. Siły te przekraczają siłę przylegania warstw i powodują ich oddzielanie.

Jak zapobiegać rozdzielaniu warstw:

Materiałem bardzo podatnym na pękanie warstw jest ABS – bardzo nie lubi przeciągu w sytuacji, w której wydruk nie wystygł jeszcze całkowicie. Zalecamy całkowite wyłączenie chłodzenia wydruku podczas używania ABS. Najlepsze efekty uzyskasz zamykając drukarkę w obudowie (szczególnie podgrzewanej), np. takiej, jaką stworzyliśmy ze stolików Lack z Ikea.  Pamiętaj, że nie będziesz w stanie wykonać wydruku z ABS zajmującego całą objętość roboczą drukarki, więc lepiej jest zastąpić go PETG. PETG ma zalety podobne do ABS, ale znacznie lepiej nadaje się do drukowania dużych modeli, ponieważ nie wykazuje takiej samej tendencji do rozdzielania warstw. Podpowiedzi dotyczące wyboru najlepszego materiału znajdziesz w naszym Przewodniku po materiałach.

PLA może wykazywać problemy z pękaniem i rozdzielaniem warstw, jeśli temperatura dyszy jest zbyt niska. Spróbuj zwiększać temperaturę w odstępach co 5°C, aż uzyskasz odpowiednią adhezję.