DUŻE OTWORY W DRUKOWANYCH MODELACH

Duże otwory w wydrukach są prawie zawsze powodowane brudem na folii FEP. Drobinki zanieczyszczeń na dnie zbiornika blokują dostęp światła do żywicy. Zanieczyszczenia mają tendencję do rozrastania się podczas druku, co zwiększa rozmiar otworu.

Rozwiązanie: Upewnij się, że folia FEP na dnie zbiornika jest idealnie czysta. Ostrożnie usuń wszelkie drobinki brudu / zestalonej żywicy. Jeśli folia FEP jest nieprzejrzysta, to możesz przywrócić jej wygląd przez umycie wodą z płynem do mycia naczyń.