GHOSTING

< Back to 3D PRINT QUALITY TROUBLESHOOTING GUIDE

„Ghosting” można zazwyczaj rozpoznać po falach rozchodzących się po powierzchni wydruku za ostrą krawędzią. Przykład możesz obejrzeć na ilustracji wydrukowanego 3D Benchy w zaznaczonym miejscu.

Jak naprawić ghosting:

Naciągnij paski na osiach X i/lub Y. Może Ci zająć chwilę ustawienie odpowiedniego napięcia, ale mamy dla Ciebie wskazówkę: spróbuj pociągnąć pasek jak strunę od gitary. Powinien wydawać niski, basowy dźwięk. Przy zbyt mocno naciągniętym pasku ten dźwięk będzie wyższy, a zbyt luźny wyda zbyt niski dźwięk.

Możesz również sprawdzić status pasków w menu LCD drukarki. Przejdź do Wsparcie – Stan pasków i sprawdź zmierzone wartości. Okolice 240 +/- 40 są w porządku. Są one aktualizowane za każdym razem, gdy drukarka ukończy Selftest (menu LCD – Kalibracja – Selftest). Niższa wartość oznacza większe napięcie paska. Z kolei czym wyższa wartość tym pasek jest luźniejszy.

Problem „ghostingu” może również występować przy prawidłowo naciągniętych paskach. Jest on powodowany także przez wibracje, które zwiększają się wprost proporcjonalnie do prędkości druku. Próbując zredukować ten efekt, obniż prędkość druku i zweryfikuj, czy to zniweluje problem. Najlepszym miejscem dla drukarki jest stabilna, sztywna powierzchnia.