KŁOPOTY Z PIERWSZĄ WARSTWĄ

< Back to 3D PRINT QUALITY TROUBLESHOOTING GUIDE

Jest to najczęściej występujący problem w druku 3D i prawdopodobnie pierwszy, który możesz napotkać. Pierwsza warstwa jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę drukowanego modelu. Dlatego, jeśli nie jest idealnie położona, to zwiększa się szansa niepowodzenia wydruku. Wiele znanych problemów z drukiem 3D ma swoje podłoże w źle wydrukowanej pierwszej warstwie. Podczas jej drukowania kilka rzeczy może pójść nie tak, więc przyjrzyjmy się temu, co możemy zrobić, aby tego uniknąć.

Przygotuj powierzchnię druku. Utrzymują ją w czystości i odtłuszczaj. W innym przypadku pierwsza warstwa będzie gorzej przylegać do stołu. Przed rozpoczęciem wydruku z ABS, PLA i wielu innych materiałów, po prostu przetrzyj powierzchnię stołu alkoholem izopropylowym o stężeniu co najmniej 90%. Od czasu do czasu, gdy wydruki przestaną dostatecznie przylegać, możesz użyć acetonu lub płynu do mycia okien – nie używaj ich jednak codziennie, ponieważ mogą powodować utratę elastyczności powierzchni stołu.

Jeśli dysza jest ustawiona zbyt blisko powierzchni stołu, to przestrzeń może być niewystarczająca, żeby wytłoczyć plastik. Zbliżając dyszę za bardzo do stołu po prostu zablokujesz jej wylot i uniemożliwisz ekstrudowanie materiału. Z łatwością rozpoznasz tę sytuację, ponieważ nie będzie on wytłaczany na pierwszej lub pierwszych dwóch warstwach. Użyj funkcji Live Adjust Z i Kalibracji Pierwszej Warstwy, aby ustawić odpowiedni odstęp dyszy od stołu.

Jeśli dysza będzie zbyt daleko od stołu, to wytłaczany plastik nie będzie do niego przywierał. Twoim celem jest znalezienie idealnego odstępu pomiędzy dyszą a powierzchnią druku – nie za daleko i nie za blisko. Dla dobrej adhezji do stołu wymagane jest lekkie ściśnięcie materiału na powierzchni. Użyj funkcji Live Adjust Z i Kalibracji Pierwszej Warstwy, aby ustawić odpowiedni odstęp dyszy od stołu.

Rozwiązanie wyżej opisanych problemów:

Prawidłowa kalibracja pierwszej warstwy – po pierwsze musisz przeprowadzić procedurę Kalibrację Pierwszej Warstwy (menu LCD – Kalibracja – Kal. 1. warstwy). Więcej informacji o tej procedurze znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy. Jeśli rezultat kalibracji Cię zadowala, to możesz zacząć drukowanie. Później, podczas drukowania pierwszych trzech warstw, możesz oczywiście dokonywać drobnych regulacji przy pomocy funkcji Live Adjust Z. Po prostu przytrzymaj pokrętło przez około 2 sekundy w trakcie druku, a pojawi się menu. Pozwoli to zmieniać położenie dyszy w stosunku do stołu w odstępach +- 0,025 mm. Zmieniaj to ustawienie, aż wytłaczany plastik będzie miał odpowiednią ilość miejsca, aby wypływać bez przeszkód. Idealna pierwsza warstwa jest pokazana poniżej.

Zmniejsz prędkość druku – jeśli opisane powyżej rozwiązania nie pomogły, to spróbuj zmniejszyć prędkość druku. Najłatwiejszym sposobem jest obracanie pokrętła podczas druku. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = zmniejszanie prędkości, zgodnie = zwiększanie. Zalecamy zmniejszenie prędkości do około 75% dla trzech pierwszych warstw i powrót do 100% powyżej.

Ustaw zalecane temperatury druku i upewnij się, że używasz właściwej dyszy i temperatury stołu – PrusaSlicer skonfiguruje je zgodnie z wybranym materiałem, więc nie musisz zmieniać ustawień ręcznie w drukarce. Jeśli eksperymentujesz z nowymi materiałami, które nie chcą odpowiednio przylegać, to spróbuj podbijać temperaturę stołu o 5-10°C. Powinno to pomóc plastikowi przyklejać się.

Jeśli żadne z powyższych nie rozwiązało Twojego problemu, to istnieje prawdopodobieństwo, że ekstruder jest zatkany. Może to nastąpić, gdy w dyszy utknie sporo zanieczyszczeń, plastik pozostanie w niej zbyt długo lub chłodzenie hotendu jest niewystarczające i filament mięknie ponad strefą topnienia. Naprawa blokady ekstrudera może wymagać jego rozmontowania. W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz więcej informacji o tym problemie.

Prawidłowo zamocowana płyta – przed drukowaniem upewnij się, że stalowa płyta stołu jest prawidłowo zamocowana i czy w jej okolicach (i pod nią) nie ma pozostałości poprzednich wydruków lub kawałka filamentu, które mogłyby wpływać na jej pozycję. Upewnij się również, że płyta leży prosto i nie jest wygięta ani uszkodzona w żaden sposób.

Nierówna powierzchnia – jeśli powierzchnia druku nie jest płaska, a poziomowanie nie pomaga, to może to być spowodowane tolerancją nakładania kleju na płytę. Aby zyskać płaską powierzchnię, możesz podłożyć kawałek papieru pod płytę w miejscu, gdzie ma zagłębienie.