PIERWSZA WARSTWA NIE PRZYKLEJA SIĘ (BRAK ADHEZJI)

Jeśli podczas drukowania zauważysz, że na platformie roboczej nie pojawia się żaden wydruk, to zazwyczaj oznacza to, że pierwsza warstwa nie przykleiła się, lub wydruk odkleił się w trakcie. Spróbuj wydrukować model przykładowy (pocięty wcześniej), aby wykluczyć problemy z cięciem.

 

Istnieje wiele powodów, dla których pierwsza warstwa nie przykleja się do platformy roboczej:

 

a) Platforma robocza nie jest odpowiednio przymocowana

 

Platforma robocza nie jest prawidłowo przymocowana. Upewnij się, że czarne pokrętło na wsporniku jest dobrze dokręcone. Luźna platforma robocza nie jest w stanie zatrzymać się w odpowiedniej pozycji, a pierwsza warstwa nie przyklei się.

 

Rozwiązanie: Dokręć czarne pokrętło nad platformą.

 

b) Dno zbiornika jest zamglone/brudne

 

Zanim wlejesz żywicę do zbiornika, upewnij się, że jego dno (folia FEP) jest całkowicie przejrzyste. Zamglona, brudna lub uszkodzona folia FEP będzie miała negatywny wpływ na jakość wydruku, a nawet może blokować światło UV w stopniu, który uniemożliwi żywicy zestalenie się.

 

Rozwiązanie: Wyczyść folię FEP używając ciepłej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń i wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem papierowym. Niskiej jakości (twardy) ręcznik papierowy może zostawić rysy na powierzchni.

Brudna folia FEP (po lewej) i czysta (po prawej)

 

c) Nieprawidłowe ustawienia cięcia

 

Kilka rzeczy może być ustawionych nie tak podczas cięcia – niewłaściwe czasy naświetlania, złe ustawienie modelu lub brak podpór.

 

Upewnij się, że masz ustawione zalecane czasy naświetlania dla żywicy, której używasz. Przetestowaliśmy ponad setkę różnych żywic i ciągle sprawdzamy nowe, abyśmy mogli dodawać dopasowane profile materiałów do PrusaSlicer.

Rozwiązanie: Potnij model ponownie używając ustawień domyślnych i spróbuj wydrukować go ponownie lub spróbuj wydrukować któryś z modeli przykładowych, aby wykluczyć błędy cięcia. Czasy naświetlania dla pierwszych warstw powinny być znacznie dłuższe niż dla reszty warstw – nawet 45 sekund, aby zapewnić odpowiednie przyleganie do platformy roboczej.

 

d) Niewłaściwe położenie modelu na platformie / niewystarczające podpory

 

Niewłaściwe położenie modelu może być kolejną przyczyną problemów z adhezją. Po utwardzeniu każdej warstwy drukarka musi odkleić wydruk od dna zbiornika. Jeśli duża część wydruku trzyma się na pojedynczej podporze, to nie będzie ona w stanie sprostać siłom przylegania, co sprawi, że oderwie się od platformy.

 

Rozwiązanie: zapoznaj się z rozdziałem Krojenie – najlepsze praktyki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo ustawić obiekt.

 

e) Żywica zmieszana z IPA

 

Żywica mogła zostać rozcieńczona alkoholem izopropylowym (np. podczas czyszczenia platformy roboczej) i jej właściwości zmieniły się, uniemożliwiając utwardzenie.

 

Rozwiązanie: Wyczyść dokładnie zbiornik, napełnij świeżą żywicą i spróbuj ponownie.

 

f) Drukarka nie jest właściwie skalibrowana

 

Możliwe jest, że coś uległo zmianie od ostatniej kalibracji drukarki – np. jakieś części zostały wymienione lub drukarka została przeniesiona.

 

Rozwiązanie: Zalecana jest ponowna kalibracja. Odnieś się do rozdziału 4.2 Kalibracja, dla instrukcji krok po kroku.

 

g) Wadliwy wyświetlacz druku lub panel UV LED

 

Jeśli pierwsza warstwa nie przykleiła się do platformy roboczej i nie jest również przyklejona do dna zbiornika, to zazwyczaj oznacza to, że w ogóle nie została wydrukowana. Możliwą przyczyną jest wada wyświetlacza druku lub odłączony panel UV LED.

 

Rozwiązanie: Odnieś się do przewodników rozwiązywania problemów online na https://help.prusa3d.com , aby dowiedzieć się więcej o diagnozowaniu działania obydwóch elementów.