USZKODZONE PODPORY

Złamane (lub częściowo brakujące) podpory są zazwyczaj spowodowane niewłaściwymi ustawieniami w PrusaSlicer – podpory mogą być zbyt cienkie lub czas naświetlania zbyt krótki. W niektórych przypadkach może to być również spowodowane awarią panelu UV LED lub brudną folią FEP

Rozwiązanie: Spróbuj wydrukować jeden z modeli przykładowych, aby sprawdzić, czy problem pozostaje. Jeśli wydruk zakończy się bez problemów, to zresetuj swoje ustawienia w PrusaSlicer. Jeśli ten wydruk napotka takie same problemy, to sprawdź folię FEP na dnie zbiornika – może być zanieczyszczona. W bardzo niewielu przypadkach może to być kwestia wadliwego panelu UV LED.