BRZYDKA WARSTWA PONAD PODPORAMI

Generalnie rzecz biorąc, zazwyczaj lepszą opcją jest obrócenie modelu w taki sposób, aby w ogóle nie potrzebować podpór. Jeśli jednak potrzebujesz wydrukować skomplikowaną geometrię, to i tak będziesz ich potrzebować. Po usunięciu podpór możesz zauważyć, że powierzchnia ponad nimi wygląda gorzej od reszty wydruku. Jak widać na ilustracji powyżej, w tym przypadku kilka nitek filamentu oddzieliło się nawet od reszty.

 

Jak poprawić brzydko wyglądającą powierzchnię ponad podporami:

Postaraj się obrócić model w PrusaSlicer, aby ustawić go w pozycji, która będzie wymagać mniejszej ilości podpór.

Zmniejsz odstęp podpór od modelu – między podporami a właściwym wydrukiem znajduje się mały odstęp, mający ułatwić usuwanie materiału. Jeśli go zmniejszysz, to być może poprawisz wygląd powierzchni, jednak możesz mieć większe trudności z usunięciem „supportów”. Ustawienia możesz zmieniać w sekcji Ustawienia Druku – Materiał podporowy. Spróbuj zmniejszyć „Odstęp w osi Z” i „Rozmieszczenie wzoru”.

Zmień ustawienia mostów – warstwa drukowana ponad podporami jest tak właściwie mostem, więc zmiana jego parametrów może pomóc. Podstawowym ustawieniem, które możesz zmienić jest zwiększenie prędkości wentylatora druku, delikatne obniżenie temperatury dyszy lub zmniejszenie prędkości drukowania. Zobacz artykuł zatytułowany „Poor bridging”, aby dowiedzieć się więcej.