X
Original Prusa MINI już tu jest! Kompaktowa i smart drukarka 3D dla każdego! Tylko 379 EUR (z VAT.)

OBEJRZYJ SWOJĄ DRUKARKĘ W PODGLĄDZIE 3D

WYBIERZ SWOJĄ DRUKARKĘ I PRZEJDŹ DO INTERAKTYWNEGO PODGLĄDU

Original Prusa i3 MK3S

Original Prusa i3 MK3

Original Prusa i3 MMU2 UPGRADE

OBRACAJ, PRZYBLIŻAJ, UKRYWAJ WARSTWY, ROZKŁADAJ MODEL I KLIKAJ NA POJEDYNCZE CZĘŚCI, ABY ZOBACZYĆ ICH NAZWY I KOD W E-SKLEPIE


POMAGA W MONTAŻU ORAZ PRZEKAZANIU NASZEMU ZESPOŁOWI POMOCY TECHNICZNEJ INFORMACJI NA TEMAT CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH ZAMÓWIENIA/WYMIANY.

OBEJRZYJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PODGLĄDU 360 (TYLKO J. ANGIELSKI)