X

OBEJRZYJ SWOJĄ DRUKARKĘ W PODGLĄDZIE 3D

WYBIERZ SWOJĄ DRUKARKĘ I PRZEJDŹ DO INTERAKTYWNEGO PODGLĄDU

Original Prusa i3 MK3S

Original Prusa i3 MK3

Original Prusa i3 MMU2 UPGRADE

Original Prusa MINI

Original Prusa SL1

Original Prusa CW1

OBRACAJ, PRZYBLIŻAJ, UKRYWAJ WARSTWY, ROZKŁADAJ MODEL I KLIKAJ NA POJEDYNCZE CZĘŚCI, ABY ZOBACZYĆ ICH NAZWY I KOD W E-SKLEPIE


POMAGA W MONTAŻU ORAZ PRZEKAZANIU NASZEMU ZESPOŁOWI POMOCY TECHNICZNEJ INFORMACJI NA TEMAT CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH ZAMÓWIENIA/WYMIANY.

OBEJRZYJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PODGLĄDU 360 (TYLKO J. ANGIELSKI)